Alpinism şi escaladă

Alpinismul este o activitate umană preponderent turistico-recreativă şi
într-o mai mică măsură sportivă , dar non-competițională, care are ca
scop ascensiunea în munți, pe zăpadă, stâncă și gheață (ghețar).
Termenul provine de la ascensiuni în munții Alpi (alpi+nism), fiind
promovat în special de francezi, pentru a rămâne în istorie că această
activitate a apărut în Alpii francezi (masivul Mont Blanc), în anul
1786.
Escalada este strâns legată, din punct de vedere al originii, de
alpinism . Acesta din urmă constă în realizarea de ascensiuni dificile
pe munți. Mobilul unei asemenea activități l-a constituit inițial
atingerea unor vârfuri montane pe ruta cea mai facilă, iar apoi
parcurgerea unor trasee din ce în ce mai greu abordabile. Cu timpul, o
nouă formă de provocare a apărut din rândul practicanților de ascensiuni
dificile şi anume depășirea obstacolelor unei rute scurte, limitate la o
singură lungime de coardă. Astfel, escalada s-a rupt pentru prima dată
de alpinism, concentrându-se asupra scopului parcurgerii celor mai
dificele pasaje de stâncă, situate în intervalul unei singure lungimi de
coardă.